FAQs Complain Problems

७५/७६

लेखापरीक्षकहरुको निबेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सूचना

क्यामोफ्लाईज कपडा सम्बन्धि सूचना

धोबीनी गाउँपालिका वडा नं ४ लंगडी पूर्ण खोप घोषित

पूर्ण खोप घोषणा समारोह २०७६
धोबीनी गाउँपालिका वडा नं ४ लंगडी, पर्सा
मिति: २०७६ असाध ३१ गते, मंगलबार
स्थान: लंगडी स्वास्थ्य चौकी भवन

आयोजक: खोप समन्वय समिति तथा स्वास्थ्य चौकी परिवार धोबीनी गाउँपालिका