FAQs Complain Problems

धोबीनी गाउँपालिका अन्तर्गत मा.वि. का क्षात्राहरुलाई साईकल वितरण

वडा पदाधिकारी

महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर

ईलाका प्रहरी कार्यालय, लंगडी ९८५५०९०७०७

लंगडी स्वास्थ्य चौकी ९८१८२८०९६७

आउने पर्ब तथा कार्यक्रम