FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय राजपत्र बढुवा

धोबिनी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ 

धोबीनी गाउँपालिका वडा नं ४ लंगडी पूर्ण खोप घोषित

पूर्ण खोप घोषणा समारोह २०७६
धोबीनी गाउँपालिका वडा नं ४ लंगडी, पर्सा
मिति: २०७६ असाध ३१ गते, मंगलबार
स्थान: लंगडी स्वास्थ्य चौकी भवन

आयोजक: खोप समन्वय समिति तथा स्वास्थ्य चौकी परिवार धोबीनी गाउँपालिका

सूचना - जो जस सँग सम्बन्धित छ

श्री उपभोक्ता समितिहरु सबै,
श्री निर्माण व्यवसायीहरु सबै।

Pages