FAQs Complain Problems

धोबीनी गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण बिद्यालयहरुलाई कम्प्युटर सेट लगायतका सामान वितरण

वडा पदाधिकारी

महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर

ईलाका प्रहरी कार्यालय, लंगडी ९८५५०९०७०७

लंगडी स्वास्थ्य चौकी ९८१८२८०९६७

आउने पर्ब तथा कार्यक्रम